SKANDINAVIENS

HÄLLRISTNINGAR,

ARKEOLOGISK AFHANDLING

AF

AXEL EM. HOLMBERG.

SKANDINAVIENS HÄLLRISTNINGAR

Last modified: 6 Apr, 2005

STOCKHOLM.

TRYCKT HOS FÖRLÄGGAREN P. G. BERG,

1848.


Sidor: Förord


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
101 102 103 104 105 106 107 108 109 110
111 112 113 114 115 116 117 118 119 120
121 122 123 124 125 126 127 128 129 130
131 132 133 134 135 136 137 138 139 140
141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
151 152 153


Tables or Rock Art Panels:


Tab 1.
Tab 1. Fig 1 Tab 1. Fig 2
Tab 2.
Tab 2. Fig 3 Tab 2. Fig 4
Tab 3.
Tab 3. Fig 5 Tab 3. Fig 6 Tab 3. Fig 7 Tab 3. Fig 8
Tab 4.
Tab 4. Fig 9 Tab 4. Fig 10 Tab 4. Fig 11 Tab 4. Fig 12 Tab 4. Fig 13
Tab 5.
Tab 5. Fig 14 Tab 5. Fig 15 Tab 5. Fig 16
Tab 6&7.
Tab 6&7. Fig 17 Tab 6&7. Fig 18 Tab 6&7. Fig 19 Tab 6&7. Fig 20 Tab 6&7. Fig 21
Tab 8.
Tab 8. Fig: 22-24
Tab 8. Fig 22 Tab 8. Fig 23 Tab 8. Fig 24
Tab 9.
Tab 9. Fig: 25-26 Tab 9. Fig: 26
Tab 10. Tab 10. Fig: 27 Tab 10. Fig: 28 Tab 10. Fig: 29 Tab 10. Fig: 30
Tab 11&12.
Tab 11-12. Fig 31-32 Tab 11-12. Fig 33-35 Tab 11-12. Fig 31 Tab 11-12. Fig 32 Tab 11-12. Fig 33 Tab 11-12. Fig 34 Tab 11-12. Fig 35
Tab 13.
Tab 13. Fig: 36
Tab 14&15.
Tab 14-15. Fig 37 Tab 14-15. Fig 38-40 Tab 14-15. Fig 37 Tab 14-15. Fig 38 Tab 14-15. Fig 39 Tab 14-15. Fig 40 Tab 14-15. Fig 41 Tab 14-15. Fig 42
Tab 16&17.
Tab 16-17. Fig 43-44 Tab 16-17. Fig 45-46 Tab 16-17. Fig 43 Tab 16-17. Fig 44 Tab 16-17. Fig 45 Tab 16-17. Fig 46
Tab 18&19.
Tab 18-19. Tab 18-19. Fig 47 Tab 18-19. Fig 48 Tab 18-19. Fig 49 Tab 18-19. Fig 50 Tab 18-19. Fig 51 Tab 18-19. Fig 52 Tab 18-19. Fig 53 Tab 18-19. Fig 54 Tab 18-19. Fig 55 Tab 18-19. Fig 56 Tab 18-19. Fig 57
Tab 20. Tab 20. Fig 58 Tab 20. Fig 59 Tab 20. Fig 60 Tab 20. Fig 61 Tab 20. Fig 62
Tab 21. Tab 21. Fig 63 Tab 21. Fig 64
Tab 22-23. Tab 22-23. Fig 65 Tab 22-23. Fig 66 Tab 22-23. Fig 67 Tab 22-23. Fig 68
Tab 22-23.
Tab 24. Tab 24. Fig 69 Tab 24. Fig 70
Tab 25&26.
Tab 25&26. Fig 71 Tab 25&26. Fig 72
Tab 27-28. Tab 27-28. Fig 73 Tab 27-28. Fig 74 Tab 27-28. Fig 75 Tab 27-28. Fig 76 Tab 27-28. Fig 77
Tab 27-28.
Tab 29. Tab 29. Fig 78 Tab 29. Fig 79 Tab 29. Fig 80 Tab 29. Fig 81 Tab 29. Fig 82 Tab 29. Fig 83 Tab 29. Fig 84 Tab 29. Fig 85 Tab 29. Fig 86 Tab 29. Fig 87 Tab 29. Fig 88
Tab 29. Fig 78 Fig 79 Fig 80 Fig 81 Fig 82 Fig 83 Fig 84 Fig 85 Fig 86 Fig 87 Fig 88
Tab 30. Fig 89 Fig 90 Fig 91 Fig 92
Tab 31. Fig 93 Fig 94 Fig 95 Fig 96
Tab 32. Fig 97 Fig 98 Fig 99 Fig 100 Fig 101 Fig 102 Fig 103 Fig 104 Fig 105 Fig 106 Fig 107 Fig 108
Tab 33&34. Fig 109 Fig 110 Fig 111 Fig 112 Fig 113 Fig 114 Fig 115 Fig 116 Fig 117 Fig 118
Tab 33-34.
Tab 35&36. Fig 119 Fig 120 Fig 121 Fig 122 Fig 123 Fig 124 Fig 125
Tab 35-36.
Tab 37&38. Fig 126 Fig 127 Fig 128 Fig 129 Fig 130
Tab 37-38. Fig 128
Tab 39&40. Fig 131 Fig 132 Fig 133 Fig 134 Fig 135 Fig 136 Fig 137 Fig 138 Fig 139 Fig 140 Fig 141 Fig 142
Tab 39-40.
Tab 41. Fig 143 Fig 144 Fig 145
Tab 42&43. Fig 146 Fig 147 Fig 148 Fig 149 Fig 150 Fig 151 Fig 152 Fig 153 Fig 154 Fig 155 Fig 156 Fig 157 Fig 158 Fig 159
Tab 42-43.
Tab 44. Fig 160 Fig 161 Fig 162
Tab 45. Fig 163 Fig 164 Fig 165
Tab A&B. Fig 1 Fig 2 Fig 3 Fig 4 Fig 5 Fig 6 Fig 7 Fig 8 Fig 9 Fig 10 Fig 11 Fig 12
Tab A&B. Fig 13 Fig 14-15 Fig 16 Fig 17 Fig 18 Fig 19 Fig 20 Fig 21 Fig 22 Fig 23 Fig 24 Fig 25-27
Tab A&B. Fig 27 Fig a Fig b
Häftet 1
Häftet 2
Häftet 3&4

Tables or Rock Art Panels:


Marking in a marginal